Rozkaz L. 2/2004

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  22.12.2004 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 2/2004

 

Druhny i druhowie,

Z okazji zbliżających się świąt oraz nowego roku życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, i samych sukcesów

1.2. Informacje
1.2.1 Informuję o uchwale komendy hufca z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenie opłat na działalność hufca. Treść decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.

2.1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.1.1. Powołuję z dniem 22 grudnia 2004 powołuje Komisję Stopni Instruktorskich w składzie:
hm. Maciej Wlazło – przewodniczący
hm. Krzysztof Zednkowski
phm. Cezary Jastrzębski
phm. Waldemar Pukalski
2.1.2. Powołuję dniem 22 grudnia 2004 roku Namiestnictwo Zuchowe. Mianuje namiestnikiem dh. HO Małgorzatę Sochę.
2.1.3. Powołuję z dniem 22 grudnia 2004 roku Namiestnictwo Harcerskie. Mianuję namiestnikiem dh. pwd. Michała Kozerę.

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę zuchową działającą przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kielcach. i nadaję jej numer 14 KGZ

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji Drużynowej 29 KDH dh. phm. Anitę Stradowską
3.3.2 Mianuję Drużynowym 29 KDH dh. ćwika Macieja Stachurskiego
3.3.3. Mianuję Drużynową 14 KGZ dh. tropicielkę Betę Pasek

9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
9.1.1 Przydział służbowy do Hufca ZHP Kielce Południe otrzymują instruktorzy:
pwd Bartłomiej Zapała

13. Inne
13.1. Dziękuję 29 KDH za pomoc w zorganizowaniu spotkania z dyrektorami szkół.
13.2. Dziękuję kolejnym druhnom i druhom którzy włączyli się w prace przy adaptacji naszej siedziby.

Czuwaj!

phm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji