Rozkaz L. 1/2004

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 12.12.2004 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

 Rozkaz L. 1/2004

 

Druhny i druhowie,

3 grudnia 2004 odbyły się pierwsze wybory władz naszego hufca. Wybraliście władze statutowe, nasza jednostka zaczęła formalnie funkcjonować. Przed nami dużo ciężkiej pracy. Pracy, która mam nadzieję przyniesie nam satysfakcję i da pozytywne efekty

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. .19/04 z dnia 10 grudnia 2004 r.
2.1 Podaję do wiadomości wyniki wyborów
Podaję do wiadomości wyniki wyborów zjazdu Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 3-12-2004 roku
2.3.1 W sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP
Kielce – Południe
pwd. Tomasz GONDEK – przewodniczący
pwd. Przemysław RÓŻEWICZ – z – ca przewodniczącego
pwd. Katarzyna HORDZIEJEWICZ – członek komisji
2.3.3 W sprawie wyboru Komendy Hufca ZHP Kielce – Południe
phm. Wojciech GRZESIK – komendant Hufca
phm. Adam RUKAT – z – ca komendanta Hufca
phm. Marcin STOCHMAL – członek Komendy
phm. Anita STRADOWSKA – członek Komendy
hm. Maciej WLAZŁO – członek Komendy

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że siedziba hufca będzie mieścic się w lokalu przy VI LO w Kielcach, ul. Gagarina 5
1.2.2. Podaje oficjalny adres meilowy hufca: kielcepoludnie@zhp.pl
1.2.3. Podaję ogólny zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Komendy Hufca:
– dh. Adam Rukat – zastępca komendanta hufca, odpowiedzialny za promocję i kontakty z mediami
– dh. Maciej Wlazło – odpowiedzialny za sprawy kształcenia, nadzór nad zespołem szkoleniowym, komisja stopni instruktorskich oraz kapitułami stopni harcerskich
– dh. Anita Stradowska – odpowiedzialna za program, nadzór nad zespołem programowym oraz namiestnictwami
– dh. Marcin Stochmal – odpowiedzialny za sprawy organizacyjne, nadzór nad zespołem kwatermistrzowskim oraz biurem hufca

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Podaję do wiadomości wykaz gromad i drużyn Hufca ZHP Kielce – Południe
2 KDH im. Jana Henryka Dąbrowskiego
21 KDH im. 1 SBS
29 KDH – Bukowina
41 KDH im. Jana Piwnika „Ponurego”
45 KDH im. Elżbiety Zawadzkiej „ZO”
50 KDH im. Adasia Żeromskiego
51 KDH im Edmunda Massalskiego
85 KDH
86 KDH
102 KDH im. Wojciech Bartosa Głowackiego
1 KGZ – Puszczańska Gromada
7 KDZ – Wesoła Ferajna
7 KGZ – Ogniste Orły
12 KGZ – Leśne Ludki

4. Kręgi
4.4. Zmiany Organizacyjne
4.4.1. Podaję do wiadomości wykaz kręgów instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe
Błękitny Krąg
Krąg Pikującego Orła

9. Przydział służbowy
9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
9.1.1 Przydział służbowy do Hufca ZHP Kielce Południe otrzymują instruktorzy:
Hm Zbigniew Kowalski
Hm Piotr Prokop
Hm Maciej Wlazło
Hm Krzysztof Zdenkowski
Phm Wojciech Grzesik
Phm Cezary Jastrzębsk
Phm Piotr Kucharczyk
Phm Aleksandra Polesek
Phm Waldemar Pukalski
Phm Adam Rukat
Phm Katarzyna Sieradzan
Phm Marcin Stochmal
Phm Anita Stradowska
Pwd Ewa Cieślik
Pwd Katarzyna Drozd
Pwd Tomasz Gondek
Pwd Ewa Hapek
Pwd Katarzyna Hordziejewicz
Pwd Rafał Jasiński
Pwd Jakub Juszyński
Pwd Jan Kotwica
Pwd Michał Kozera
Pwd Katarzyna Nobis
Pwd Katarzyna Pawlusek
Pwd Przemysław Róziewicz
Pwd Katarzyna Skrobisz

13. Inne
13.1. Dziękuję druhnom z 29 KDH za obsługę zjazdu wyborczego Hufca Kielce – Południe.
13.2. Rozpoczęliśmy remont – adaptację lokalu na nasza siedzibę. Dziękuję druhom, którzy jako pierwsi stanęli do pracy. Liczę, że szybko i sprawnie uda nam się przeprowadzić tą operację. Ten lokal jest dla Was, ma służyć Wam dlatego zadbajcie o niego.
13.3. Ogłaszam konkurs na znak rozpoznawczy naszego hufca. Niech będzie to coś co będzie nas wyróżniało a jednocześnie mówiło o tym, że jesteśmy wspólnotą. Wszystkie propozycje proszę przesyłać na adres meilowy lub osobiście przekazywać do mnie.

Czuwaj!

phm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji