O nas

Hufiec ZHP Kielce-Południe jest jedną z bardzo prężnie działających lokalnych organizacji pozarządowych.

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest:

Wychowywanie młodego człowieka,
czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju 
i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań

To motto przyświeca także naszej codziennej pracy wychowawczej. Hufiec ZHP Kielce-Południe zrzesza ponad 550 osób – zuchów i harcerzy od 6. do 21. roku życia. O ich rozwój i wychowanie dba 80 instruktorów. Od drużynowego po komendanta hufca wszyscy jesteśmy wolontariuszami i nie pobieramy wynagrodzenia za naszą pracę.

Zapewniamy młodym ludziom możliwość wszechstronnego realizowania siebie i rozwijania swojej osobowości tak, aby                   w przyszłości byli przygotowani do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Wychowanie to odbywa się w duchu przyjaźni i braterstwa, wyzwania pozwalają kształtować silny charakter, a harcerska służba wrażliwość na potrzeby innych. Nasze działania oparte są o metodę harcerską i ideały, które ruch harcerski ze sobą niesie. Harcerski styl życia, którego uczymy młodych ludzi, to również, albo przede wszystkim, życie w zgodzie z otaczających nas światem i przyrodą. Chęć poznawania nowych miejsc i ludzi oraz przeżywania ciągle nowych, niezapomnianych przygód.

                                        830457_544453082252881_1681402850_o

dodał: Zespół Promocji