Dokumenty komisji stopni instruktorskich

Program próby na stopień przewodnika-przewodniczki

Program próby na stopień podharcmistrza-podharcmistrzyni

Wniosek o otwarcie próby instruktorskiej na stopień przewodnika-przewodniczni

Wniosek o otwarcie próby instruktorskiej na stopień podharcmistrza-podharcmistrzyni

Wniosek o zmianę opiekuna próby instruktorskiej

Wniosek o zmianę zadań próby instruktorskiej

Wniosek o zamkniecie próby instruktorskiej

Wniosek o przedłużenie terminu realizacji próby instruktorskiej

 

pdfRegulamin pracy Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce-Południe – 2017

 

 

dodał: Zespół Promocji