Start   "BARWNIK"   Kontakt   Wstąp do ZHP   Ksiega Gości   Forum   Galeria   Mail   Mapa strony
    
Wybierz kolorysykę:
Kielce Południe » Sprawy Organizacyjne » Biuro Hufca » Protokoły ze Zjazdów Hufca » Protokół ze zbiórki wyborczej Hufca Kielce Południe
Wyszukiwarka
Zaawansowana wyszukiwarka
Biuro Hufca
Kielce Południe
Protokół ze zbiórki wyborczej Hufca Kielce Południe

Protokół ze zbiórki wyborczej Hufca Kielce Południe

odbytego w dniu z dn. 22.03.2006 r. w Kielcach


1. Zbiórkę wyborczą Hufca ZHP Kielce Południe rozpoczął pełnomocnik Komendanta Chorągwi hm. Jolanta Tylska
2. Powołanie protokolanta i przewodniczącego Zjazdu
Dh. hm. Wojciech Grzesik zaproponował na protokolanta Zjazdu dh. phm. Marcina Stochmala
Zbiórka przyjęła kandydaturę stosunkiem głosów: 14 za, 0 przeciw, 1os. wstrzymała się
Dh. hm. Wojciech Grzesik na przewodniczącego zjazdu zaproponował dh. pwd. Przemysława Róziewicza
Zbiórka przyjęła kandydaturę stosunkiem głosów: 15 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się
3. hm. Jolanta Tylska oddała prowadzenie Zbiórki dh. pwd. Przemysławowi Róziewiczowi.
4. Przyjęcie regulaminu obrad i porządku obrad Zbiórki
Przewodniczący odczytał regulamin obrad Zbiórki hufca ZHP Kielce Południe
Regulamin został przyjęty liczbą głosów: 16 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się
Przewodniczący odczytał projekt porządku obrad Zbiórki
Regulamin obrad został przyjęty w niezmienionej formie liczbą głosów: 16 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się
5. Wybór komisji regulaminowych Zbiórki
Przystąpiono do wyboru Komisji Wyborczej
Przewodniczący zaproponował aby w komisji Wyborczej zasiedli:
- dh. ochotniczka Katarzyna Pasek
- dh. Joanna Bednarek
Zjazd nie podał innych kandydatów.
Skład komisji został przyjęty liczbą głosów: 16 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się
Następne przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków
Przewodniczący zaproponował, aby w komisję Uchwał i Wniosków stanowili:
- dh. tropicielka Beata Pasek
- dh. ćwik Dariusz Lachowski
Zjazd nie podał innych kandydatów.
Skład komisji został przyjęty ilością głosów: 16 za 0 przeciw 0 os. wstrzymało się
7. Wystąpienie pełnomocnika Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP na Zbiórkę Wyborczą Hufca Kielce Południe
Dh. Pełnomocnik hm. Jolanta Tylska przedstawiła uczestnikom zjazdu procedurę wyborczą:
- zasady wyboru delegatów na zjazd chorągwi
- procedurę wyborczą
8. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Wyborczej (zgodnie z porządkiem obrad)
9. Dyskusja
Komendant hufca poinformował o wątpliwościach prawnych związanych z legalnością zbiórek. Dokumenty na podstawie, których dokonany zostanie wybór powołują się na zapisy nowego statutu - nie zarejestrowanego w Sądzie. W przypadku odrzucenia przez Sąd statutu, dokumenty te utracą ważność a zbiórki będzie trzeba powtórzyć. Odczytano opinie z kancelarii prawniczej zamówioną przez władze Związku. Pełnomocnik przyznał rację w tej sprawie.
10. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Wyborczej
Przewodniczący Komisji Wyborczej dh. ochotniczka Katarzyna Pasek odczytała protokół Komisji Wyborczej.
Lista zgłoszonych kandydatów:
phm. Jakub Juszyński
pwd. Dorota Kurpios
pwd. Szymon Skalmierski
pwd. Małgorzata Socha
pwd. Maciej Stachurski
Na kandydowanie wyrazili zgodę:
phm. Jakub Juszyński
pwd. Dorota Kurpios
pwd. Szymon Skalmierski
pwd. Maciej Stachurski
11. Podjęcie decyzji o sposobie głosowania na Zjeździe
Dh. phm Anita Stradowska zaproponowała, aby głosowanie odbyło się w sposób jawny.
Zbiórka przegłosowała propozycję stosunkiem głosów: 14 za, 1 przeciw, 1 os. wstrzymały się.
Zgodnie z zasadami § 38 ust. 1 Statutu ZHP i pkt. 43 Ordynacji Wyborczej powyższym głosowaniem Zjazd zadecydował, aby wybory władz odbywały się w sposób tajny.
12. Wybór Komisji Skrutacyjnej
Przewodniczący zaproponował, aby komisja skrutacyjna liczyła 2 osoby.
Zjazd nie podał innej propozycji.
Zjazd przyjął, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła 2 osoby ilością głosów: 16 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymało się
Przewodniczący zaproponował, aby w skład komisji skrutacyjnej wchodzili:
a. phm. Anita Stradowska
b. phm. Katarzyna Sieradzan
Zjazd nie podał innych propozycji do składu komisji.
Zjazd przyjął zaproponowany skład komisji ilością głosów: 16 za, 0 przeciw, 0 os. wstrzymała się.
13. Wypowiedzi kandydatów do władz i odpowiedzi na pytania uczestników zjazdu
Kandydaci odpowiadali na pytania:
komendanta hufca hm Wojciecha Grzesika - Czy w przypadku propozycji zasiadania w jednym z trzech zespołów chorągwianych (komisji rewizyjnej, komendzie chorągwi lub radzie chorągwi) druhna/druhowie zgodziliby się wejść w ich skład?
phm. Jakub Juszyński - odpowiedział, że nie
pwd. Szymon Skalmierski - odpowiedział, że nie
pwd. Dorota Kurpiom - odpowiedziała, że nie
pwd. Maciej Stachurski - odpowiedział, że jeśli nie będzie innych bardziej doświadczonych instruktorów to tak.
phm. Anity Stradowskiej
Pytanie do:
-phm. Jakuba Juszyńskiego - czy na wyborach zaproponuje jakieś uchwały programową i kształceniową?
phm. Jakub Juszyński odpowiedział, ze trzeba to przemyśleć.
Pytanie do:
pwd. Macieja Stachurskiego i pwd. Doroty Kurpios - czy chcą angażować się w inne niż wymienione przez hm. Wojciecha Grzesika zespoły chorągwiane?
pwd. Dorota Kurpiom odpowiedziała, że jeżeli doświadczenie i umiejętności pozwolą jej na to wówczas nie wyklucza takiej możliwości.
pwd. Maciej Stachurski odpowiedział, że jeżeli zauważy, że nie ma tam osób lepszych od niego wówczas oczywiście, że tak.
14. Dh. Pełnomocnik hm. Jolanta Tylska zapoznała zjazd z procedurę głosowania.
15. Dyskusja programowa
Dh hm. Wojciech Grzesik poruszył zagadnienie osobowości prawnej chorągwi. Przedstawił, jakie są konsekwencje takiego stanu rzeczy. Np. zmiana struktury władz.
16. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej phm. Anita Stradowska odczytała protokół z jej posiedzenia.
Zjazd wybrał delegatów na zjazd chorągwi
pwd. Maciej Stachurski
do dogrywki stanęli
phm. Jakub Juszyński
pwd. Szymon Skalmierski
Zjazd wybrał delegatów na zjazd chorągwi
pwd. Macieja Stachurskiego
phm. Jakuba Juszyńskiego
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków:
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków tropicielka Beata Pasek odczytała uchwały programowe zjazdu.
Nie zgłoszono wniosków i projektów uchwał.
18. Wystąpienie Komendanta Hufca Kielce Południe
Komendant Hufca hm. Wojciech Grzesik złożył gratulacje wybranym delegatom.
19. Zakończenie Zjazdu
Uczestnicy zjazdu zawiązali krąg

Załączniki do protokołu:
a. listy obecności uczestników zjazdu
b. mandaty nieobecnych na zjeździe
c. protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej
d. protokół z posiedzenia Komisji Uchwał i Wniosków
e. protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej
f. zgłoszenia do komisji wyborczej

 

Autor: Marcin Stochmal
Ostatnia edycja: hm. Wojciech Grzesik

Protokoły ze Zjazdów Hufca
Jamboree w Japonii w 2015 roku

Kalendarz
KALENDARZ IMPREZ

Wszystko co
chcielibyście wiedzieć...
1% dla ZHP

dowiedz się więcej... 

ZHP

© Copyright 2004-2013 Hufiec Kielce Południe - Wszelkie prawa zastrzeżone

Engine by szu.strefa.pl