Czarny Krąg Instruktorski

 

 

Krąg instruktorski działający przy 8 Kieleckim Szczepie Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Zawiszy Czarnego „Czarny Szczep”

 

 

 

 Przewodnicząca

phm. Daria Zielińska HO

Obecnie jestem studentką 3 roku Biotechnologii Medycznej w Łodzi oraz 2 roku Technika weterynarii. W hufcu należę do zespołu kadry kształcącej, natomiast w szczepie jestem przewodniczącą kręgu instruktorskiego oraz przewodniczącą KSW. Wolne chwile, a jest ich bardzo mało, spędzam z najbliższymi i przyjaciółmi. Uwielbiam góry, żagle i podróże w nowe miejsca.
 
Kontakt:

 

dodał: Zespół Promocji