Dokumenty

siedziba hufca

pdf   Grafik Sprzątania Hufca 2017/2018

pdf    Zasady korzystania z siedziby Hufca ZHP Kielce-Południe

pdf    Zasady sprzątania siedziby Hufca ZHP Kielce-Południe

prowadzenie drużyny

pobrany plik   Zestaw dokumentów dotyczących prowadzenia ewidencji drużyn

    Zgoda na przynależność do ZHP

    Protokół przekazania

    Zobowiązanie do bycia opiekunem drużyny

organizacja imprez i finanse

pobrany plik   Zestaw dokumentów dotyczących organizacji imprez i prowadzenia finansów 

   Blankiet korespondencyjny

dodał: Zespół Promocji