11.05.2015

ZKK hufca Kielce Południe zaprasza na  kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, który odbędzie się w dniach 29-31 maja 2015 roku w siedzibie naszego hufca. Jest to kurs dający uprawnienia państwowe, które dają możliwość pełnienia roli wychowawcy podczas obozów oraz kolonii.

Warunkami uczestnictwa w kursie są:

– ukończone 18 lat oraz

– ukończenie szkoły średniej (osoby zdające maturę mogą uczestniczyć w kursie, a dyplom

ukończenia otrzymają po okazaniu dokumentu poświadczającego ukończenie szkoły).

Koszt uczestnictwa to 60 zł. 

Zgłoszenia w formie wypełnionej ankiety, która dostępna jest w załączniku, zbierane są do dnia 18 maja 2015 roku na adres: klaudia.kowalik1@gmail.com

W tytule maila należy wpisać: „[KURS WYCHOWAWCÓW] imię i nazwisko”

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na kurs w dniu 25.05.2015 otrzymają maila ze szczegółowymi

informacjami dotyczącymi wpłat oraz harmonogramu.

Ewentualne pytania dotyczące kursu należy kierować na adres wskazany powyżej do pwd. Klaudii Kowalik.

ANKIETA APLIKACYJNA_2015

 

dodał: Zespół Promocji