2.09.2016

Pojawił się już program Hufca Kielce-Południe na rok 2016/2017. Zachęcamy wszystkich do za zaznajomienia się z nim i zaplanowania pracy śródrocznej razem z nim. =) 

pdf

dodał: Zespół Promocji