Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju zagościło w siedzibie Hufca! Zostało ono przywiezione przez kadrę Szczepu Pikującego Orła. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP, pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów i dzielą się radosną nowiną. Jeśli i Ty chcesz rozprzestrzenić pokój, chcesz aby Światełko znalazło się na wigilijnym stole w Twoim domu, zgłoś się do Marii Śliwy, drużynowej 45 KDH-ek.